Výlety po okolí

Přinášíme vám několik tipů na výlety po okolí.

Todeňská hora

Pokud vyšlápnete nejbližší kopec, čeká na vás odměna. Sednete si na lavičku a od stolku s kresleným panoramatem krajiny se můžete kochat pohledem na Slepičí hory, Novohradské hory až k Šumavě. Ve skříňce je záznamník pro sdělení dojmů návštěvníků. Tabulka na borovici nese pojmenování „Vyhlídka Oldřicha Fencla“, který tento jedinečný kout objevil před 45 lety v květnu 1965.

Římovská přehrada

Podél přehrady vede krásná naučná stezka kolem zříceniny Velešínského hradu. Velešínský hrad patřil k nejstarším feudálním sídlům v jižních Čechách. Byl vybudován v 13. století jako prestižní královský hrad. Jeho dnešní stav ilustruje pomíjivost slávy světa.

Nejbližší civilizace

 • Římov (5km) nejbližší obchod a restaurace
 • Trhové Sviny (12km) nejbližší kulturní typy na www.portaltrhovesviny.cz
 • Český Krumlov (22km) zámek a hrad, zámecká zahrada, otáčivé hlediště, mezinárodní hudební festival, slavnosti pětilisté růže a mnoho dalšího najdete na www.ceskykrumlov.com
 • České Budějovice (24km) turistický a informační portál na www.visitceskebudejovice.cz
 • Nové Hrady (28km) kulturní a informační servis na www.kicnovehrady.cz, hrad Nové Hrady www.hrad-novehrady.eu
 • Třeboň (33km) turistický informační portál na www.visittrebon.cz, zámek Třeboň www.zamek-trebon.eu
 • Hluboká nad Vltavou (34km) turistický informační portál na www.infocentrum.hluboka.cz, zámek Hluboká www.zamek-hluboka.eu
 • Slepičí hory

  Na žule postavená krajina Slepičích hor tvoří pestrou mozaiku lesů, luk, polí, remízů a skalních výchozů. Nejvyšší vrchol Slepičích hor jsou Vysoký kámen (864 m.n. m.-lidově zvaný Slepice) a Kohout (870 m.n.m.) Nižším vrcholům se říkalo Kuřata. Celá krajina je opředena mnoha pověstmi.

  Pohoří na Šumavě

  Nejkrásnější kout Novohradských hor. Osada vznikala na staré zemské hranici mezi Čechami, Horním a Dolním Rakouskem v oblasti sklářských hutí ve výšce 919 m od roku 1758. Její obyvatelstvo se živilo sklářstvím, dřevařstvím, zemědělstvím a hlavně proslulým malováním obrázků na sklo. Koncem 19. století žilo ve vsi a přilehlých osadách 1323 obyvatel, z toho 1 077 Němců. Následkem úpadku sklářství a pozdějšího odsunu německého obyvatelstva byla obec rychle vylidněna a systematicky devastována až zcela zanikla. Nezůstalo z ní o mnoho víc než ruina kostela.

  Skaliny

  Osady Velké Skaliny, Děkanské Skaliny, Pusté Skaliny. U Soběnovské přehrady je naučná stezka Údolím řeky Černé (délka 4km se 12 zastávkami). Stezka vede kolem zříceniny gotického hradu ze 13.století Sokolčí. Místní skalní blok se užívá i k jištěnému lezení.
  Více na www.lezec.cz

  Římovská přehrada

  Podél přehrady vede krásná naučná stezka kolem zříceniny Velešínského hradu. Velešínský hrad patřil k nejstarším feudálním sídlům v jižních Čechách. Byl vybudován v 13. století jako prestižní královský hrad. Jeho dnešní stav ilustruje pomíjivost slávy světa.

  Pohádkový park - Terčino údolí

  Je naprosto ojedinělá přírodní památka – parkem dnes vede okružní naučná stezka 5km dlouhá se 14 zastávkami. Park vznikl kolem roku 1756 díky hraběnce Terezii Buquoyové, která nápad přetvořit údolí říčky Stropnice na park vnukla svému manželovi Janu Buquoyovi. Díky zahradníkovi Hynku Fnoikovi byla „přetvořena divočina v nádhernou nivu“. Bylo zde vysazeno množství exotických dřevin a tropických rostlin vše v romantickém stylu. V roce 1788 byla postavena Václavova lázeňská budova . Dále po stezce jdete kolem zříceniny „ modrého domu“ který sloužil hraběnce Terezii. Nejlákavějším cílem cesty je vodopád zřízený roku 1817 na pokyn Terezie. Když půjdete cestou dál dojdete až k hrádku Cukenštejn, který je jedním z nejdokonaleji zachovaných sídel z 15.století.

  Novohradské hory

  Leží na pomezí Čech a Dolních Rakous. Většina ze 14 vrcholů leží na rakouské straně. Na české straně máme vrcholy Kamenec (1072m) , Myslivna (1040m) a Vysoká (1034m)

  Kleť

  1084 m n. m. – je nejvyšší horou Blanského lesa. Na vrchou je nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, z níž je za chladného počasí vidět až na alpské vrcholky, dále horská chata s restaurací. Jižně pod vrcholem je hvězdárna ve výšce 1.070 metrů, jde o nejvýše položenou hvězdárnu v Čechách. Dnes je Observatoř Kleť známá u nás a hlavně ve světě výzkumem planetek a komet. Mezi observatořemi věnujícími se sledování blízkozemních planetek i hledání dosud neznámých planetek patří Observatoř Kleť mezi světovou špičku.

  Koupání

 • Pod Římovskou přehradou (5km)
 • Pískovna Tušť u Majdalény (43km)
 • Koupaliště Horní Stropnice (27km)
 • Koupaliště Hluboká nad Vltavou (34km)
 • Gmund (45km) venkovní i kryté termální koupaliště se saunovým rájem www.cz.sole-felsen-bad.at
 • Lipno (57km)